Üzeltünk címe: 1071 Budapest, Peterdy utca 18. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9.00-17.00; kedd, csütörtök: 11.00-19.00. Telefon: (06-1)214-5222

Kérdése van? Hívjon minket! (06-1)214-5222

Blog

Virágeszenciák hölgyeknek

2017.12.08 08:40

Sokan érdeklődtek már nálunk, hogy hölgyek számára milyen virág- és egyéb eszenciák lehetnek a legalkalmasabb támogatók különböző problémáik esetében.
Mivel a szóba jöhető eszenciák száma rendkívül nagy, és a különböző élethelyzetek is rendkívül összetettek lehetnek, az alábbi összeállítással szeretnénk megkönnyíteni a téma iránt érdeklődők dolgát.

A tipikus esetben (gyakran konkrétan megfogalmazva) hölgyeknek "szánt" eszenciákat több csoportba sorolhatjuk annak megfelelően, hogy az eszencia készítője a nőiség/nőiesség fizikai aspektusaiból kiindulva, vagy általános duális elvként, esetleg egy-egy tipikus női élethelyzet megélésében ragadta meg.

Legegyszerűbb dolgunk természetesen a fizikai szintű megközelítések esetében van, részben azért, mert magától értetődő az eszencia indikációs területe, részben azért, mert ebbe a csoportba csak egyetlen eszencia tartozik, a Perelandra MBP Női nemi szervek eszenciakeveréke. Ez az eszencia segít egyensúlyban tartani a női nemi szervek működését, ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy az eszencia használata önmagában nem helyettesíti sem orvosi vizsgálatot, sem pedig a szakszerű ellátást. Ez az eszencia konkrétan a e szervrendszer energetikai zavarait tudja kiegyenlíteni, s a gyártó (Machaelle Wright) mindig kihangsúlyozza, az energetikai harmonizáció eredménye nem mindig az, amit mi elvárunk. Általánosságban elmondható, hogy ennek az eszenciának a használata elsősorban az alkati gyengeséget, a hosszú távon fennálló, krónikus működési zavarokat, s ezek tüneteit enyhíti. A Perelandra filozófiájának megfelelően az összetételt nem ismerjük, ugyanakkor egy könnyen kiválasztható és alkalmazható, a tapasztalatok alapján nagyon jól működő, tartós hatású eszencia. Jellemzői szerint alkoholos és ecetes tartósítással rendelhető, a gyártó javallata szerint eleinte napi 2, később napi egy alkalommal kell szedni - ez könnyebbséget jelenthet azok számára, akik a napi 3-4 eszenciabevételt macerásnak tartják, esetleg hajlamosak elfelejtkezni róla.


A második csoportot azok az eszenciák alkotják, amelyek általánosságban ragadják meg a női minőséget, akár mint a kínai szemléletmód yin-yang dualitásának egyik aspektusát, akár mint a sajátságos női tulajdonságokra való képességet, illetve nyitottságot. Ebben a csoportban nem csak összetett, hanem mono eszenciákat is találunk, vagyis olyan alapeszenciákat, amelyek önmagukban alkalmazva is alkalmasak a női élet egy-egy speciális területének harmonizálására, ugyanakkor keverékekben is alkalmazhatjuk őket. Ebben a körben szinte minden LTOE Furnace of Life (Az Élet kemencéje) orchidea-eszenciája, amely esetében nem csak az eszenciaminőség, hanem az eszenciakészítéshez felhasznált virág is egyértelműen jelzi, hogy "mire való", különösen, ha egymás mellé állítjuk férfi párjával, a "Fire of Life" (Az Élet tüze) eszenciával. Ez az eszencia akkor ajánlható, ha a női princípium alapjaival van probléma, ha a teremtés erőinek anyagi, materiális aspektusai sérültek. Az eszencia értelmezése nagyon erősen támaszkodik a Hagyományos Kínai Orvoslás azon felfogására, amely szerint a yin energiák adják azt az alapot, amelyben a formák (a yang energiák) meg tudnak nyilvánulni. Hasonlóan általános hatású a Bailey Yin-virágeszencia keverék, amely ugyancsak ehhez a mély alaphoz nyúl vissza, miközben az eszencia hatásában konkrétan is megjelenik a yin-aspektus két fontos jellemzője: az intuíció és a stabilitás egyensúlya, vagyis ez az eszencia segít jól felhasználni intuitív képességeinket, miközben megvéd attól, hogy "elszálljunk", vagyis életünk alapjaitól elszakadva elveszítsük kapcsolatunkat a valóssággal.
gyártó kínál eszenciákat, hiszen a tapasztalatok szerint az egyik leggyakrabban keresett eszenciacsoportról van szó, és a természetgyógyászati kezelések során is gyakran bukkan fel háttértényezőként a nemi identitás kérdése, illetve az érintettek saját nemükhöz, annak megéléséhez, esetleg a szüleik által kínált mintához való viszonya. Az eszenciák sorát talán érdemes a "nagy" yin-kiegyensúlyozó eszenciákkal kezdeni, mint a

Nagyon hasonló a megközelítése az Indigo sorozat "női" eszenciájának (Érezd magadban az erőt! * rubin és kianit No2), ugyanakkor ez az eszencia elsősorban a yin minőséghez kacsolódó öröklött minták kiegyensúlyozását célozza. Az előbbiekkel ellentétben ebben az esetben nem a yin energiák általános értelemben vett gyengeségéről beszélhetünk, hanem olyan öröklött yin mintákról, amelyek ennek az energiaminőségnek a negatív aspektusait erősítik fel. Bizonyos értelemben azt képességet erősíti fel, hogy ki tudjuk vonni magunkat e negatív minták kényszere alól, így tehát egy kicsit "hétköznapibb" értelmezési lehetőségei (is) vannak, mint az előző két eszenciának.
Természetesen fontos kihangsúlyozni, hogy az ilyen yin-harmonizáló eszenciákat nem csak hölgyek alkalmazhatják, nagyon jó hatást fejtenek ki olyankor is, amikor urak nem tudják integrálni saját yin energiáikat.

Folytatva ezt a gondolatmenetet, több olyan eszenciát is találunk, amelyek nem a yin minőség erősítése, vagy harmonizációja révén rendezik a kialakult energetikai egyensúlyvesztést, hanem a két aspektus összhangba hozásával, ami talán sok szempontból finomabb, éteribb folyamat. Ez nem azt jelenti persze, hogy ezek az eszenciák jobbak, hiszen nem helyettesítésről van, hanem arról, hogy amikor egyértelműen a yin-minőség gyengeségét tapasztaljuk, érdemes az előbbiek, míg ha inkább az energiák összekeveredését, akkor az utóbbiak közül választani. Ha például egy hölgy saját megítélése szerint túl domináns, túl "yang" és emiatt nehezen alakít ki jó minőségű párkapcsolatot, akkor neki inkább a yin aspektusok erősítése jelenthet megoldást, míg ha ugyanez a hölgy párkapcsolatában éli meg a yin és yang energiák összekuszálódását, és ezen szeretne "dolgozni", akkor a yin-yang harmonizáció jelentheti a megoldást, akár úgy is, hogy mindkét fél ugyanazt az eszenciát szedi. Ilyen harmonizáló eszencia a Jin/Jang Kiegyensúlyozó (Yin/Yang Balancer) Bailey virágeszencia, a Spirit of Life összetett orchidea eszencia vagy a „Spirituális házasság” Összetett Findhorn eszencia. E három közzött a különbséget nem könnyű ugyan szavakkal megfogalmazni, de nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a Spirit of Life ennek a kérdésnek egy nagyon spirituális megközelítését teszi lehetővé és tényleg inkább a minőségek és energiák játszák benne a főszerepet (ennél fogva hatása valamivel finomabb és éteribb), a Jin/Jang Kiegyensúlyozó már inkább a működés szintjét írja le, vagyis hogy a duális funkciók, mint érzelem/értelem, gondolkodás/intuíció stb. hogyan hozható összhangba, addig a "Spirituális házasság" ennek az energetikai állapotnak a leghétköznapibb, leggyakrabban megjelenő aspektusát ragadja meg, a párkapcsolati működések szintjét.

A harmadik nagy csoportot azok az eszenciák alkotják, amelyek tisztán a női lét speciális aspektusaira koncentrálnak. Természetesen nem feltétlenül lehet ebben a témában éles határokat vonni, hiszen ezekben az esetekben is egyfajta energetikai-érzelmi működés jelenti az alapot, ugyanakkor az előzőeknél konkrétabb, jobban körülírt és sokak számára talán egyértelműbb lehetőséget jelentenek egy-egy probléma kezelésére, vagy akár csak bizonyos funkciók harmonikus kiteljesedésének támogatására. Talán egyfajta átmenetként is értelmezhető ebben a „Nőiség” Összetett Findhorn eszencia, amely a női funkciók ciklikusságából fakadó problémákra fókuszál, tehát olyan esetekben ajánlható leginkább, amikor ez a ritmikus ismétlődés kitapintható (pl. a menstruációhoz kapcsolódó érzelmi hullámzások enyhítésére). Több gyártó is különösen nagy hangsúlyt helyez erre a területre, közülük is kiemelhető azonban a Findhorn és a DEVA, amelyek számos mono és összetett készítménnyel segítik az egyes élethelyzetek illetve állapotok harmonikus megélését, sőt számos olyan eszenciát is találhatunk, amelyek komplexen támogatják egy-egy folyamat természetes lefolyását. Ez a törekvés tökéletesen kirajzolódik a Findhorn összetett eszenciák esetében, amelyek segítségével végigkísérhetjük a gyermekvállalás teljes folyamatát az egyéni és párkapcsolati alapoktól ("Érosz" Összetett Findhorn eszencia) a termékenységen ("Termékenység" Összetett Findhorn eszencia) és a szülésen keresztül ("Szülés" Összetett Findhorn eszencia), egészen a baba születési traumájának oldásáig ("Baby Blues" Összetett Findhorn eszencia). Inkább a várandósság időszakában jut szerephez a Tök DEVA Európai virágeszencia, vagy a gyermekvárás ideje alatt folyamatosan szedhető "Terhesség" Összetett eszencia, míg az anyaszerep megéléséhez kapcsolódó problémák kezelésében a Közönséges Palástfű eszenciája lehet segítségünkre. Különösen ajánlott a várandósság utolsó időszakára a Gránátalmafa eszenciája, amely segít megteremteni az egyensúlyt azoknak, akik nem találják a megfelelő egyensúlyt a külső és belső folyamatok, a munkahelyi és családi kötelezettségek, vagy akár az anyaszerep és a karriertörekvéseik között, bár szeretném kihangsúlyozni, hogy ezeket a diszharmóniákat nem csak ebben az időszakban oldhatjuk a segítségével, hanem minden olyan esetben, amikor szükségét érezzük a külső támogatásnak a sokszor egymásnak is ellentmondó vágyak közötti egyensúlyozás közepette. A Gránátalmafa eszenciájának legfontosabb pozitív potenciálja a nőiség elfogadása és kreatív megélése. Hasonló témakörrel foglalkozhatunk a Birsalmafa eszenciájának alkalmazásával: ez az eszencia elsősorban olyan hölgyeknek javasolt, akiknek meg kell tanulni összeegyeztetni a szigort és az engedékenységet, a határozottságot és a kedvességet, a fegyelmezést és az önállóságot.

Emellett két olyan eszencia is kiemelhető, amelyek esetében nincs szó arról, hogy csak hölgyek alkalmazhatnák, mégis a gyakorlat azt mutatja, hogy elsősorban ők alkalmazzák. A terület a szexualitás, és e két eszencia esetében a traumákból eredő szexuális diszfunkciók érzelmi hátterének oldását célozzuk. Általánosabb megközelítésű a Kaszanyűg bükköny (Vicia cracca - Tufted Vetch) Bailey virágeszencia, amely olyankor bizonyul hasznos segítségnek, ha ezeknek a diszfunkcióknak énképi háttere van, vagyis valaki azért nem tud jól működni, mert nem tud megfelelően azonosulni a saját nemével, vagy gyermekkorában azzal szembesült, hogy a szexualitás piszok, elutasítandó valami, amitől a "jó" ember távol tartja magát. Általánosságban segít harmonizálni saját szexualitáshoz való viszonyunkat, s ez szolgál alapul a minőségi intim kapcsolatra való képesség kibontakozásához.
Ugyanennek a területnek egy sokkal direktebb eszenciája a „Szexuális sértetlenség” Összetett Findhorn eszencia, amely a szexuális traumákból fakadó blokkok és gátak oldását segíti elő, lehetővé téve a harmónikus intim kapcsolat átélését és megtapasztalását.